Модуль Sheet Metal

Модуль Sheet Metal дозволяє створювати нові деталі з листового металу, імпортувати і змінювати існуючі розробки, генерувати розгортки і виконувати їх експорт до CAM систем. При цьому не має значення - створювалась модель у BricsCAD або в будь-якій іншій MCAD системі. BricsCAD забезпечує імпорт даних найбільш популярних 3D форматів c можливістю автоматичної перевірки і виправлення імпортованої геометрії і перетворення окремих поверхонь в цільну оболонку. Після імпорту моделі з іншої системи всі подальші операції з її редагування, включаючи отримання розгортки деталі і її підготовку до виробництва, Ви зможете виконувати за допомогою модуля Sheet Metal без необхідності застосування будь-якого додаткового програмного забезпечення.


Можливості редагування в Sheet Metal значно перевищують ті можливості, які надають своїм користувачам інші MCAD-системи. Ця інтелектуальна система позбавить проектувальника від багатьох концептуальних помилок інших MCAD систем, заснованих на історії створення об'єктів. Щоб виправити помилку, Вам не доведеться починати всю роботу з самого початку. Технологія прямого 3D моделювання, яка використовується у BricsCAD, забезпечує максимальну гнучкість на всіх етапах - від створення і редагування моделі до отримання її розгортки.

Створення заготовки з листового металу

В якості вихідної геометрії при створенні заготовки з листового металу в модулі Sheet Metal можуть бути використані 2D профілі, 3D криві та 3D тіла. Крім того, Ви можете виконувати імпорт моделей листових деталей з інших САПР. Підтримуються формати STEP, IGES, CATIA, Inventor, SolidWorks і базові формати. BricsCAD Sheet Metal автоматично перевірить і виправить імпортовані моделі, після чого Ви зможете вносити в них необхідні зміни. Ви можете додавати нові стінки шляхом простого витягування крайок вже існуючих стінок, виконувати їх переміщення, поворот, розділення і з'єднання за допомогою згинів і стиків.


Стики, технологічні вирізи і підрізи

BricsCAD Sheet Metal пропонує проектувальникам виробів з листового металу різні типи стиків, кутових технологічних вирізів і підрізів для згину. При створенні згинів між стінками з різною шириною, а також при створенні нової стінки, суміжної з вже існуючою стінкою, технологічні підрізи і кутові вирізи формуються автоматично. При виборі 3D тіла в якості вихідної моделі для деталі з листового металу програма автоматично визначає місця розташування кутових вирізів і підрізів для згину і створює ці елементи.


Кольорове маркування елементів

У Sheet Metal всі конструктивні елементи моделі автоматично виділяються кольором, який залежить від типу елемента (стінка, згин, стик, технологічний виріз і підріз), що полегшує їх візуальне розпізнавання в процесі проектування і візуальний пошук помилок при роботі з імпортованою геометрією. При цьому нерозпізнані елементи залишаються без кольорового маркування. За допомогою налаштування Ви можете змінити колір для кожного елемента.


Згини за профілями (лофтінг)

BricsCAD Sheet Metal дозволяє створювати складні деталі з листового металу з поверхнями, побудованими методом лофтінга (за профілями). Програма формує плавні переходи між двома профілями з ліній, дуг, кіл, прямокутників, поліліній і сплайнів. При цьому профілі можуть розташовуватися в непаралельних один одному площинах і не бути плоскими. Використання унікальної технології дозволяє автоматично розпізнавати лофт-елементи в імпортованих деталях, а також виконувати перевірку і виправлення імпортованих моделей.


Пакетна обробка

Пакетна обробка великої кількості деталей з листового металу і збірок може бути автоматизована за допомогою спеціального LISP API, який дозволяє виконувати такі завдання, як, наприклад, виробництво серії деталей з листового металу, що мають різні розміри. Приклади таких сценаріїв включені до складу BricsCAD.


Згин стінок і розпізнавання помилок

Модуль Sheet Metal дозволяє виконувати згини існуючої стінки вздовж зазначеної лінії з урахуванням значення к-фактора для заданого радіусу згину. К-фактор при виконанні згину визначає співвідношення розтянутої та стиснутої частин товщини металу. При імпорті геометрії BricsCAD розпізнає згини з порушеннями геометрії і виконує їх автоматичне коректування. При цьому усі згини, що мають помилки, виділяються червоним кольором.


Элементи форм

Елементи форм імітують процес деформації листа металу за допомогою інструменту-форми. Після застосування форми Ви можете змінити отримані елементи прямим редагуванням або шляхом перевизначення їх параметрів. Бібліотека Sheet Metal містить найбільш часто використовувані елементи форм, такі як просічки, жалюзі, штампування та інші. Ви можете створювати свої власні форми та імпортувати елементи форм з інших систем. При імпорті геометрії з інших САПР Ви можете замінювати існуючі елементи форм подібними до них елементами форм зі своєї бібліотеки.


Автоматична розгортка деталей з листового металу

BricsCAD Sheet Metal дозволяє виконувати розгортку деталі всього одним натисненням кнопки. При цьому будь-які коллідірующі вигини будуть автоматично виділені червоним кольором, і Вам не доведеться турбуватися про те, що вони залишаться непоміченими. Відразу після виконання розгортки Ви можете експортувати її у .dwg і .dxf файли і разом з анотаціями передати на виробництво для виготовлення деталей із застосуванням CAM систем.


Експорт у CAM системи

BricsCAD виконує експорт деталей з листового металу у формати .dxf або .osm для підготовки до їх виробництва на обладнанні з ЧПУ із застосуванням програмних систем JETCAM і LVD. BricsCAD також генерує .dxf файли для CAM систем CYBELEC і DELEM.


З новими можливостями модуля Sheet Metal для BricsCAD Вы можете ознайомитися у наступному відео: